Nyheter

Vi feirer Den Internasjonale Kvinnedagen

Vi feirer våre kvinnelige kolleger i Hallgruppen og kvinner over hele verden på Den Internasjonale Kvinnedagen! ♀

På ett år har vi mer enn doblet antall kvinnelige ansatte. Antall kvinner i vår bransje er fortsatt underrepresentert. Blant Hallgruppens mange mål er å ansette flere kvinner på alle nivåer og i alle avdelinger. Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å gjøre det samme, spesielt i de bransjene hvor kvinner er i minoritet.

Vi må alle sikre at kvinner har de samme muligheter til stillinger på alle nivåer også der beslutninger tas, og at de får lik lønn for likt arbeid.

 

#deninternasjonalekvinnedagen #kvinnedagen #hallgruppen #muligheter #kvinner #kvinneribyggebransjen