Bulkveggen bidrar til å beskytte hallens vegger mot skader – samt forenkler arbeidsprosessene til operatørene. Store gulvflater gir optimal sortering- og lagringsareal. Hallgruppens haller er spesielt tilpasset Nordens tøffe klima. Leveransene tilpasses de ulike aktuelle snø- og vindlaster. Hallgruppens haller har ofte ikke behov for omfattende fundamentløsninger og kan forankres direkte til grunnen ved bruk av lange jordspyd etter gjeldende eurokoder.

God infrastruktur og logistikk

Hallgruppen leverer flere ulike typer av plasthaller til virksomheter som står ovenfor logistiske utfordringer eller har behov for ekstra lagringsplass. Plasthallene tilpasses det lokale klimaet og er motstandsdyktige mot vær og vind. Hallene kan plasseres på det meste av underlag og i de fleste tilfeller er det ikke behov for betongfundament.

Valgmuligheter

Bredde Høyde Lengde Størrelse Løftbart Flyttbart Farge Isolert duk Stålplate Sandwichkassetter

Tilvalg

Avfukting Belysning Ventilasjon Varme Gulv Porter Dører Logo Sluser