Bygg

Hallgruppen leverer bygg og totalentrepriser alt fra innkjøps-sentre til kontorbygninger, hvor fokus er på ressurs besparende  og energieffektiv utnyttelse av materialer og konstruksjon.

Hallgruppen assisterer virksomheter med nybygg, renovering av gamle bygg og planlegning og etablering av nye prosjekter. Noen av de konstruksjoner, vi bygger, er stålbygg, betongbygg, lagerbygg, sportshaller, kulturbygninger og andre spesial bygg. Våre kunder er både innenfor privat og offentlig sektor. Hallgruppen assisterer fra planlegningsfasen, så våre kunder ikke trenger å forholde seg til flere leverandører. Vi bygger både store og små projekter, og vi har erfaring fra meget store og komplekse bygg. Vi besøker regelmessig våre produksjonssteder, ikke kun for å sikre kvalitet, men også for å sikre, at våre leveringstider er så korte som mulig. Dette er medvirkende til å gjøre våre bygg konkuransedyktige og miljøvennlige.

Hallgruppen tilbyr både midlertidige og tradisjonelle bygninger som oppfyller Eurocode / Norsk Standard, dette for at sikre såvel våre medarbeidere som de som skal ta i bruk bygningen når den er oppført.

Når du benytter Hallgruppen som din total entreprenør, har du adgang til vårt store nettverk av arkitekter og ingeniører med god kjenndskap til alle lover og krav til komplekse byggeprosjekter. Kontakt oss, og vi vil gå igjennom ditt byggeprojekt.

Flere totalentrepriser