Nyheter

Svindelforsøk i Hallgruppens navn

Hallgruppen opplever i økende grad forsøk på svindel, og vi ønsker å gjøre våre kunder og samarbeidspartnere oppmerksomme på en økende grad av svindelforsøk utført i Hallgruppens navn. Uærlige aktører utnytter vårt navn og omdømme i svindelforsøk mot både eksisterende kunder og tilfeldige mottakere.

Vi ber alle om å være oppmerksomme på mistenksomme e-poster og henvendelser der avsender tilsynelatende er Hallgruppen og avsenders e-post-signatur ser ut til å være fra en av våre ansatte.

 • Undersøk domene i e-post-adressen til avsender, e-poster fra Hallgruppen sendes fra en av disse domenenavnene:
  [name]@hallgruppen.com
  [name]@hallgruppen.no
  [name]@hallgruppen.se
  [name]@hallgruppen.dk
  [name]@hallgruppen.lv
  [name]@hallgruppen.co.uk
  [name]@hallgruppen.fi
 • Det anbefales ikke å klikke på en lenke i en e-post hvis du er usikker på avsenderen eller innholdet i meldingen.
 • Undersøk e-poster der du blir bedt om å endre kontonummer for betaling av faktura.

Vi har ikke endret våre fakturerings- og betalingsrutiner e.l. Dersom dere opplever avvik fra våre normale rutiner og praksis ber vi dere ta kontakt med din faste kontaktperson hos oss, slik at vi i fellesskap kan sikre at verken Hallgruppen, kunder, leverandører og eventuelle andre samarbeidspartnere ikke blir utsatt for bedragerier e.l.

Vi vil samtidig oppfordre alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å sørge for at alle tilfredsstillende IKT-sikkerhetsmekanismer er etablert og at det arbeides med bevisstgjøring og kompetanseheving i organisasjonen.

Vi tar sikkerheten til våre kunder svært alvorlig, og vi jobber aktivt med å bekjempe disse svindelforsøkene. Kontakt oss hvis du er usikker eller har mottatt mistenkelige henvendelser, på telefon +47 40 00 50 77.