Nyheter

NATOs teltleir, levert av Hallgruppen

På oppdrag for Forsvarsbygg har Hallgruppen etablert en 30 000 kvadratmeter stor teltleir i forbindelse med NATO-øvelsen i Indre Troms. Telt-campen gir et nytt nivå av komfort og funksjonalitet for 4000 allierte under militærøvelsen Nordic Response. Øvelsen trener på operasjoner i kaldt vær fra januar til mars/april.

30 000 kvadratmeter telt tilpasset det nordiske klimaet
Teltduken består av tre lag der det ytterste laget er singel duk og fungerer som en luftbarriere som beskytter mot de bitende kuldegradene, midterste laget er en isolert duk som holder på varmen, og det innerste laget med singelduk fungerer også som en luftbarriere som både isolerer og er reduserer støy. Hallene er godt isolerte, ventilerte og lydisolerte som gir et godt og varmt innemiljø. Et annet praktisk resultat av denne konstruksjonen er at det ikke samler seg snø på oppå teltene, som igjen reduserer behovet for vedlikehold og ressursforbruk.

NATO-leiren ble bygget på grunnlag av tidligere erfaringer. Den er nøye tilpasset spesifikke behov, blant annet når det gjelder innkvartering, forpleining, hygiene og opplæring. Over 4000 sengeplasser og andre nødvendige fasiliteter er bygget på Setermoen, Bardufoss, Elvegårdsmoen og Akkasæter i Blåtind skytefelt på mindre enn seks måneder.

Etableringen av teltleiren er et resultat av et effektivt og godt samarbeid mellom Forsvarsbygg Region Nord, lokale og regionale myndigheter og POU (Prosjekt og utvikling i Forsvarsbygg). Dette samarbeidet gjorde det mulig for Hallgruppen å bygge teltleiren på mindre enn seks måneder.

Hallgruppen takker for prosjektet og ønsker lykke til med øvelsen!

Foto av en telthall fra et tidligere prosjekt.
_____________________________________

Mer informasjon finner du her:

NRK Nordnytt, nyhetssending, 27. august, 2023 (video, time 05:58 into the news broadcast)

«Ny teltleir for utenlandske soldater i Troms», NRK Troms og Finnmark, 12. oktober 2023 (article)

«Her kan de huse over 4.000 personer i telt», Folkebladet, 12. oktober 2023 (video, 05:58 ut i sendingen)