Nyheter

Bygget Norges største ombrukshall

Hallgruppen bygget Norges største ombrukshall. I et av Norges mest betydningsfulle byggeprosjekter, Regjeringskvartalet, har bærekraftig utvikling og gjenbruk hatt en sentral rolle. Hallgruppen demonterte teltet for Veidekke i prosjektet der Statsbygg var byggherre. Statsbygg ga oss oppdraget med å forvandle det til Norges største ombrukshall, Ombygg.

Statsbygg donerte teltet som nå er forvandlet til Norges største ombrukshall. Sirkulær Ressurssentral, en foregangsbedrift innen ombruk av byggevarer, drifter anlegget på 4500 m2 som åpnet i 2023. Statsbygg, Sirkulær Ressurssentral, Oslo kommune og foreningen Pådriv samarbeidet for å skape en arena for bærekraftig byutvikling.

I denne ombrukshallen er fokuset på gjenbruk av ressurser tydelig. Ikke bare gjenbrukes selve teltet, men også installasjoner og byggevarer. Alt fra materialer til utstyr får en ny sjanse til å bli brukt igjen i fremtidige byggeprosjekter. Dette reduserer avfallsmengden betydelig og bidrar til å bevare miljøet vårt.

Gjenbruk av teltet i seg selv viser et viktig prinsipp i bærekraftig utvikling, og sender et kraftig signal om viktigheten av å tenke langsiktig og se verdien i det som ellers ville blitt sett på som avfall. Våre telt og dukhaller har lang levetid, de er fleksible, og kan benyttes som en midlertidig installasjon eller en permanent løsning der det er behovet.

Ved å etablere Norges største lager og handelsplass for byggematerialer som skal brukes om igjen, blir denne ombrukshallen et kraftsenter for en sirkulær økonomi. Det er et sted der aktører innen byggebransjen kan finne og kjøpe gjenbruksmaterialer, samtidig som de bidrar til å redusere ressursforbruket og utslippene.

I byggeprosjekter kan telt- og halløsninger effektivisere en byggeprosess ved å gjøre byggeprosessen uavhengig av været og beskytte maskiner og byggematerialer for vær og vind som igjen er kostnadsbesparende. I tillegg til blant annet å ivareta sikkerheten til de som arbeider og være støy- og støvreduserende for omgivelsene blir prosjektet mer bærekraftig og miljøvennlig.

For Hallgruppen er slike bedriftsinitiativ fantastisk inspirerende å få være en del av, og et godt eksempel på hvordan samarbeid og innovasjon kan drive bærekraftig utvikling fremover. Som medlem av UN Global Compact Norge er det også viktig for oss å jobbe for å nå bærekraftsmålene. Tilsynelatende enkle løsninger, som gjenbruk av et byggeplasstelt, kan ha stor betydning når det kommer til å bevare miljøet og bygge en mer bærekraftig fremtid.