Bulkhall

Sorterings- og avfallshaller

Hallgruppen leverer sorterings- og avfallshaller for lagring, sortering og omlasting av avfallsfraksjoner. Våre sorterings- og avfallshaller leveres i mange tilfeller med bulkvegger tilpasset og dimensjonert for det bulkmaterialet som skal oppbevares. Våre sorterings- og avfallshaller for gjenvinning og avfallshåndtering har kort leveringstid og er optimalisert for en hurtig montasje.

Bulkveggen bidrar til å beskytte hallens vegger mot skader - samt forenkler arbeidsprosessene til operatørene. Store gulvflater gir optimal sortering- og lagringsareal. Hallgruppens haller er spesielt tilpasset Nordens tøffe klima. Leveransene tilpasses de ulike aktuelle snø- og vindlaster. Hallgruppens haller har ofte ikke behov for omfattende fundamentløsninger og kan forankres direkte til grunnen ved bruk av lange jordspyd etter gjeldende eurokoder.

avfallshall

God infrastruktur og logistikk

Hallgruppen leverer flere ulike typer av plasthaller til virksomheter som står ovenfor logistiske utfordringer eller har behov for ekstra lagringsplass. Plasthallene tilpasses det lokale klimaet og er motstandsdyktige mot vær og vind. Hallene kan plasseres på det meste av underlag og i de fleste tilfeller er det ikke behov for betongfundament. 

avfallshall
avfallsbygg
bulkhall
Vil du at vi skal kontakte deg?
Vi vil besvare dine spørsmål