Prosjekt

Oslo Havn

Norsk trepellets erstatter kull i Rotterdam

Sammen med Oslo Havn bygget Hallgruppen en lagerhall til et prosjekt på Ormsundkaia, der planen var miljøvennlig eksport av trepellets til et kullkraftverk i Nederland. Målet med prosjektet var å redusere klimautslipp ved å erstatte kull med pellets som vil redusere 140 000 tonn CO 2 utslipp fra Rotterdam.

For at trepelletsen skal bevare kvaliteten og gi maksimalt energi, er det viktig å oppbevare pelletsen på riktig måte. Dette gjør en bulkhall fra Hallgruppen. I tillegg til korrekt oppbevaring vil en plasthall ta mer hensyn til naboene til tomta. Etter planen vil det eksporteres 70 000 tonn trepellets til Rotterdam i Nederland med miljøvennlig sjøtransport.

Bulkhallen er 40x63x10m og rommer 2500 m2. Den har 8 meter høye innvendige bulkvegger som er dimensjonert for å lagre pellets i 8 meters høyde. Bulkhallen kan også lagre andre typer bulkmateriell som f.eks. gjødsel, gips, salt og sand. Dette er markert ut i forskjellige farger på hallens bulkvegg. I fronten på bulkhallen er det en stor åpning for direkte utlasting på båt ved bruk av telestacker. Telestacker er et elektrisk og mobilt lastebånd som reduserer kjøring av hjullastere. Lagerhallen er satt opp på et allerede opparbeidet kaiområde som ikke har gitt negativ innvirkning på vegetasjon eller kulturminner som var et krav fra Plan- og bygningsetaten.

Det tok ca 6 uker å sette opp bulkhallen.